Healthcare kiosk zvyšuje pohodlie pacienta tým, že mu umožní identifikovať sa po príchode do zdravotníckeho zariadenia. Dokáže si skontrolovať informácie o poistení, informácie o liekoch, dokáže elektronicky podpisovať dokumenty, atď.

Kľúčové vlastnosti:

  • bezpečná identifikácia pacienta
  • poskytovanie informácií pacientom a návštevníkom
  • interaktívna mapa zdravotníckeho zariadenia
  • informácie o produktoch a službách
  • cenník vyšetrení a zákrokov
  • nemocničný poriadok, informácie o zdravotných dokladoch
  • vyvolávací systém
  • ankety
  • informácie o doprave a gastronómií v okolí zdravotníckeho zariadenia