Kľúčové vlastnosti:

 • informácie o meste / obci (mapa, história…)
 • informácie o úradoch, školách, nemocniciach
 • cestovné poriadky, pošty, banky
 • zanechávanie správ pre obec (pochvaly, stažnosti)
 • anketa
 • predaj kolkov
 • plné znenie zákonov
 • vzory tlačív
 • elektronický vrátnik, podateľňa
 • vyvolávací systém
 • informácie vo viacerých jazykoch
 • turistický sprievodca