Inormačné kiosky sú ideálne pre použitie na školách. Môžu zobrazovať všeobecné informácie o škole, rôzne záujmové krúžky, rozvrh hodín a pod.

Kľúčové vlastnosti:

  • informácie o škole a pripravovaných akciách (pre študentov aj rodičov)
  • možnosť prihlasovania sa na skúšky
  • informácie o pracovných ponukách a brigádach
  • cestovné poriadky
  • zverejňovanie výsledkov skúšok
  • možnosť zriadiť wi-fi zónu v rámci informačného terminálu