Parkovacie a prístupové systémy:

  • Vhodný pre realizáciu parkovísk ľubovolných rozmerov (nákupného centra, nemocnice atd.)
  • Funkcia všetkých prvkov systému je autonómna čo znamená maximálnu prevádzkovú bezpečnosť, rýchlu inštaláciu a uvedenie do prevádzky.
  • Parkovací systém môže obsahovať ľubovolný počet vjazdových, výjazdových bodov a pokladní a je možné jeho ľubovolné dodatočné rozširovanie.
  • Prevádzkovanie systému nevyžaduje server alebo riadiaci počítač.
  • Automatická pokladňa v robustnom prevedení prijíma ľubovolné bankovky a mince, vracia mince a tlačí doklad o platbe.
  • Grafické LCD displeje s podsvietením, texty v kombinácii ľubovolných dvoch jazykov.
  • Internetový diaľkový dozor poskytuje maximálny prevádzkový komfort a dáva úplný prehľad o prevádzkových stavoch a funkciách systému.
  • Konštrukcia systému podľa platných evropských noriem a nariadeniach pre parkovacie systémy.
  • Veľmi rýchla návratnosť investícií:

Realizácie: